วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจในการบริการ  พัฒนางานด้านความปลอดภัยใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชน
123
Website Counter
สถิติการเข้าชม


action
แจ้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


123ลดวันอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต
123เสียภาษีประจำปีผ่านมือถือ

 
 
 

5กรมการขนส่งทางบก เข้ม!!! สั่งปรับอัตราสูงสุด และพักใช้ใบอนุญาตคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่พบว่าบรรทุกผู้โดยสารเกินทุกคัน เตือน!!! พนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ขับเร็ว ประมาท หวาดเสียว มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ !!! เสพสุราหรือยาเสพติ
5 กรมการขนส่งทางบก มอบนโยบายปรับบทบาทสู่หน่วยงานกำกับ (Regulator) เน้น !!! คุมเข้มจัดระเบียบ ความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพการบริการ หนุน !!! การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง                                                                                                              

 
 

กิจกรรมขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 

 

รอบรู้เรื่องกฎจราจร
ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
123พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
123พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
123หนึ่งนาทีกับ กปถ.
123สารคดีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
123
สารคดี 1 นาทีเพื่อความปลอดภัย5
นายทองคำ นิสัยสัตย์
ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม


ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

www.dlte-serv.in.th
 


จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งท่องเที่ยว

ตารางการบินไทย
สภาพการจราจร
สภาพอากาศ
ไทยเที่ยวไทย

จัดทำโดย : กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม

๑๔๐/๑ หมู่
ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร. กลุ่มวิชาการขนส่ง: ๐-๓๔๗๒-๐๕๓๙
แฟกซ์ ๐-๓๔๗๑-๓๙๙๙
samutsongkhram@dlt.go.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : dlt0705@gmail.com

update :8.10.2558