วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจในการบริการ  พัฒนางานด้านความปลอดภัยใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมaction
แจ้ง
ร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

123กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ประชาชนร้องเรียนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านศูนย์ 1584 รวม 339 ราย ส่วนใหญ่ขับรถประมาท ทิ้งผู้โดยสาร กำชับผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เตรียมรองรับการเดินทางตลอดปี 2559 และสามารถตรวจความพร้อมรถโดยสาร
123กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ประชาชนร้องเรียนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านศูนย์ 1584 รวม 339 ราย ส่วนใหญ่ขับรถประมาท ทิ้งผู้โดยสาร กำชับผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เตรียมรองรับการเดินทางตลอดปี 2559 และสามารถตรวจความพร้อมรถโดยสาร์
123ลดจำนวนวันอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
123การเสียภาษีประจำปีผ่านมือถือ

 

5ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) และ กำหนดประเภทและลักษณะของรถ ที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)
5กรมการขนส่งทางบก เข้ม!!! สั่งปรับอัตราสูงสุด และพักใช้ใบอนุญาตคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่พบว่าบรรทุกผู้โดยสารเกินทุกคัน เตือน!!! พนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ขับเร็ว ประมาท หวาดเสียว มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ !!! เสพสุราหรือยาเสพติด
5 กรมการขนส่งทางบก มอบนโยบายปรับบทบาทสู่หน่วยงานกำกับ (Regulator) เน้น !!! คุมเข้มจัดระเบียบ ความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพการบริการ หนุน !!! การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

 
 

กิจกรรมขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
 

 

รอบรู้เรื่องกฎจราจร
ความรู้สำหรับการทดสอบข้อเขียนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
123พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
123พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
123หนึ่งนาทีกับ กปถ.
123สารคดีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
123
สารคดี 1 นาทีเพื่อความปลอดภัย

ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต

www.dlte-serv.in.thจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งท่องเที่ยว

ตารางการบินไทย
สภาพการจราจร
สภาพอากาศ
ไทยเที่ยวไทย

จัดทำโดย : กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๔๐/๑ หมู่
ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร. กลุ่มวิชาการขนส่ง: ๐-๓๔๗๒-๐๕๓๙
แฟกซ์ ๐-๓๔๗๑-๓๙๙๙        email : samutsongkhram@dlt.go.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : dlt0705@gmail.com

Update : 11 ม.ค.59